Paslaugos aprašymas

IS „Vektra" elektroninės paslaugos tikslas – sudaryti sąlygas ūko subjektams, susijusiems  su kelių transporto veikla, tinkamai pasirengti Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) atliekamam patikrinimui, gauti pranešimus apie numatomus planinius arba neplaninius patikrinimus, susipažinti su patikrinimo aktu ir klausimynu, perduoti iš vairuotojų kortelių ir (ar) skaitmeninių tachografų perkeltus vairavimo ir poilsio režimo duomenis, gauti informaciją apie Administracijos pareigūnų atliktą kelių transporto priemonės kontrolę ir kontrolės metu nustatytus pažeidimus ar pažeidimus, gautus iš kitų Europos Sąjungos valstybių, teikti informaciją Administracijai apie ūkio subjekto saugos specialisto paskyrimą, ūkio subjekto, susijusio su pavojingųjų krovinių vežimu, pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, veiklos metines ataskaitas ir ataskaitas apie avarijas, informuoti apie pašalintus pažeidimus.