Pranešimas

Pranešimas ūkio subjektams naudojantiems Vektra pirmą kartą.

Ūkio subjektai, kurie nėra registruoti Vektroje, turi registruotis naudojantis ūkio subjekto direktoriaus asmeniniais duomenimis, naudojantis Juridinio asmens nuoroda. Eiti Paslaugos gavėjo (ūkio subjekto) sritis -> Jungtis per viisp -> Juridinis asmuo ir jungtis su direktoriaus asmeniniais duomenimis.

Naujienos

Atgal

Nuo 2015 m. liepos 1 d. ūkio subjektai, susiję su kelių transporto veikla, gali naudotis elektronine paslauga, skirta keistis informacija

  Nuo 2015 m. liepos 1 d. ūkio subjektai, susiję su kelių transporto veikla, gali naudotis Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra" elektronine paslauga, skirta keistis informacija. Tai šiuolaikiška ir patogi elektroninė paslauga ūkio subjektams, norintiems gauti informaciją iš Administracijos apie Administracijos pareigūnų atliktą kelių transporto priemonės kontrolę ir kontrolės metu nustatytus pažeidimus, pasvertas kelių transporto priemones, apie Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų pareigūnų kelių transporto priemonės kontrolės metu nustatytus pažeidimus.

Taip pat ūkio subjektai gali gauti pranešimus apie numatomus planinius arba neplaninius patikrinimus, perduoti iš vairuotojų kortelių ir (ar) skaitmeninių tachografų perkeltus vairavimo ir poilsio režimo duomenis, kuriuos Administracijos pareigūnams patikrinimo metu pateikia elektroninėje laikmenoje, sudaryti ir išsiųsti Administracijai pažeidimų šalinimo planą, informuoti Administraciją apie pašalintus pažeidimus, teikti informaciją apie ūkio subjekto saugos specialisto paskyrimą, teikti ūkio subjekto, susijusio su pavojingųjų krovinių vežimu, pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, veiklos metines ataskaitas ir ataskaitas apie avarijas.

Elektroninių paslaugų naudojimosi tvarka nustatyta Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracijos tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 2B-108 „Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo".

Elektroninės paslaugos pasiekiamos adresu www.ltsa.lrv.lt arba https://www.epaslaugos.lt/portal/service/38421/124?searchId=325b689b-dd9a-41bf-82cd-05ba95910521.